گمرک

مشکلات گمرکات منطقه در صادرات غیر نفتی

پاره ای از مشکلات گمرک را باید در موانع سیستم اداری کشور جستجو کرد ، این نوع مشکلات آنهایی هستند که کلیه سازمانها از نظر تشکیلات ، بوروکراسی و مدیریت با آن روبه رو هستند . ولی برخی از مشکلات هستند که مربوط به خود گمرکات است و تا حدودی در قالب تشکیلات موجود در گمرک می تواند رفع گردند .

حمل ونقل

فورواردر یا متصدی حمل و نقل

فورواردر شخصی است که حمل را طراحی نموده و از طرف خود یا از طرف شخص دیگری به عنوان اصیل نه به عنوان نماینده (حمل کننده یا صاحب کالا) قرارداد حمل را با قبول مسئولیت به انجام می رساند . فورواردر بارنامه خود را صادر نموده و مسئولیت حمل را از مبدا تا مقصد به عهده می گیرد.

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها

    بایگانی میلادی