بانک

ضعفهای نظام بانکی و بازارهای مالی کشور در حمایت از صنایع دریایی

بعضی از پروژه های صنایع دریایی درکشورنیازبه حمایت مالی چند صد میلیون دلاری دارند که هیچیک ازبانک‌های کشور حاضر به فاینانس کردن این مبالغ نیستند و اصلاً در سیستم بانکی کشور، این میزان گردش پولی وجود ندارد . اگر بانک‌ ها بخواهند در پروژه های صنایع دریایی سرمایه گذاری کنند ، از آنجا که سرمایه گذاری در این صنعت را دارای ریسک بالایی میدانند ، باید ازسود آور بودن پروژه اطمینان کامل حاصل کنند و به همین دلیل خواهان تضمینهای خاصی هستند . حتی دربرخی موارد ، تضمین وزارت صنایع، شرط فاینانس کردن پروژه ها عنوان می شود.

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها

    بایگانی میلادی