بنابراین فورواردر را می توان بشرح زیر تعریف نمود :

در مقررات(۱)UNCTAD/ICC برای اسناد حمل ترکیبی کالا ، فورواردر به کسی اطلاق می گردد که قرارداد حمل را منعقد نموده و مسئولیت اجرای آن ار به عنوان متصی حمل به عهده می گیرد . محدوده مسئولطت متصدی حمل ترکیبی از زمان در اختیار گرفتن کالا در مبدا حمل تا زمان تحویل آن در مقصد نهائی می باشد . فورواردر مسئول هر نوع فعل یا ترک فعل مستخدمین و کارگزاران خود در محدوده انجام وظیفه آنها می باشد .

       فورواردر شخصی است که حمل را طراحی نموده و از طرف خود یا از طرف شخص دیگری به عنوان اصیل نه به عنوان نماینده (حمل کننده یا صاحب کالا) قرارداد حمل را با قبول مسئولیت به انجام می رساند . فورواردر بارنامه خود را صادر نموده و مسئولیت حمل را از مبدا تا مقصد به عهده می گیرد.

ساختار بخش حمل ونقل

به منظور روشن تر شدن موضوع و همچنین نشان دادن جایگاه فورواردر در صنعت حمل و نقل نمودااری از ساختار کلی بخش حمل و نقل در جمهوری اسلامی ایران در صفحه بعد ارائه می شود و در اینجا شرح مختصری راجع به موسسات و سازمان های مختلفی که به طور معمول در حمل و نقل بین المللی دخالت دارند عنوان می گردد .

موسسات و سازمان هایی را که به نوعی در فعالیت های حمل و نقل در سطح بین المللی دخالت دارند عنوان می گردد.

موسسات و سازمان هایی را که به نوعی در فعالیتهای حمل و نقل در سطح بین الملل ی مشارکت دارند ، می توان به دو گروه تفکیک نمود :

۱.         موسساتی که مستقطماً با حمل فیزیکی کالا سرو کار دارند (متصدیان حمل ).

۲.         سازمان هایی که در ارتباط با حمل و نقل فعالیت می نمایند و یا بخشی از فعالیت آنان در رابطه با حمل و نقل است.

متصدیان حمل و نقل

این گروه خود به حمل کننده ها و فورواردر ها تقسیم می شوند.

حمل کننده Carrier

((حمل کننده)) یا ((متصدی حمل)) که در قوانین گوناگون کشور از آن نام برده شده است شخصی است حقیقی یا حقوقی که (( حمل و نقل فیزیکی کالا )) را به عهده می گیرد . شرکت های هواپیمایی  ، کشتیرانی ، حمل و نقل جاده ای و راه آهن از جمله این دسته موسسات می باشند .این شرکت ها که عموماً وسایل حمل و نقل را در اختیار دارنند بجز در حمل ساده مستقیماً طرف قرارداد فرستنده کالا قرار نمی گیرند و اختیارات مسئولیت ها ی آنان براساس کنوانسیون ها ، عرف بین المللی و همچنین در قوانین و مقررات داخلی کشورها تا حدود زیادی مشخص و شناخته شده می باشد.

فورواردر Forwarder

خدماتی که فورواردر ها به صنعت حمل و نقل ارائه می نمایند ، اغلب براساس عرف و سنت شناخته شده بود و امروزه عمدتاً در دنیای پیشرفته صنعتی است که ارزش واقعی این خدمات ملموس و بهای لازم به این گروه داده می شود . در سال های اخیر تحولاتی در کشورهای در حال تئسعه به چشم می خورد که این گروه جایگاه واقعی خود را در بخش حمل و نقل بازیابند. این گروه از متصدیان حمل به خصوص با پیدایش پدیده حمل ترکیبی و استفاده از طرق و گونه های مختلف حمل و نقل اهمیت تازه ای یافته است که خدماتی فراتر از آنچه را که به طور سنتی ارائه می دادند به عهده می گیرند .

آنچه که در اینجا لازم به تاکید است ، اینکه فوروارد رها برحسب گستردگی خدماتی که ارائه می نمایند علاوه بر به عهده گرفتن حمل (اعم از مستقیماً یا به نمایندگی ) امکان دارد شامل خدماتی از قبیل بسته بندی ، انبارداری ، جمع آوری و بسیاری خدماتی دیگر نیز باشد و ممکن است جزو موسسات خدماتی تخصصی محسوب گردند .لیکن فعالیت اصلی آنها همانا تصدی است که بدین جهت در زمره متصدیان حمل و نقل ذکر گردیده اند.

موسسات مرتبط با حمل و نقل

۱.         سازمان های ناظر و سیاست گذار :حمل و نقل در کشورهای مختلف و همچنین در سطح بین المللی تابع یک  دسته قوانین و مقرراتی است که توسط برخی سازمان ها ی داخلی  و یا بین المللی وضع می شوند که عمده ترین آنها بشرح ذطل می باشد :

۱-۱                  حمل و نقل دریایی:سازمان دولتی ناظر بر امور حمل و نقل دریایی در جمهوری اسلامی ایران سازمان بنادر کشتیرانی است که یکی از معاونت های وزارت راه و ترابری می باشد . وظایف عمده این سازمان اداره امور بنادر کشتیرانی است که یکی از معاونت های وزارت راه و ترابری می باشد . وظایف عمده این سازمان اداره امور بنادر کشور ، نظارت بر شرکت های حمل و نقل دریایی داخلی و خارجی ، اداره امور آبها ی ساحلی ، تدوین آئین نامه ها و مقررات لازم در امر حمل و نقل دریایی داخلی و خارجی ، اداره امور آبهای ساحلی ، تدوین آئطن نامه ها و مقررات لازم در امر حمل و نقل دریایی ، دادن گواهینامه ملوانان و خدمه کشتی ها ، بررسی کنوانسیون های بین المللی  در امر حمل و نقل دریایی و موارد دیگر می باشد در سطح بین المللی ارگان ناظر بر امور حمل و نقل دریایی سازمان بین المللی دریانوردی IMO می باشد که یکی از سازمان های تابعه سازمان ملل متحد  است و تنظیم و تدوین مقررات بین المللی حمل و نقل دریایی را در سطح بین المللی به عهده دارد.

۲-۱                  حمل و نقل هوایی :سازمان دولتی و ناظر بر امور حمل و نقل هوایی در جمهوری اسلامی ایران سازمان هواپیمایی کشوری می باسد که یکی از معاونت های وزارت راه و ترابری است و از وظایف عمده آن اداره امور فرودگاه های کشور و وظایف مشابه سازمان بنادر در امر حمل و نقل هوایی می باشد.

در سطح بین المللی ارگان ناظر بر امور حمل و نقل هوایی و سازمان بین امللی هواپیمایی کشوریICAO می باشد که یکی از سازمان ها ی تابعه سازمان ملل متحد است ، و تنظیم و تدوین مقررات بین المللی حمل و نقل هوائی را در سطح بین المللی به عهده دارد .

۳-۱ حمل و نقل جاده ای : سازمان دولتی ناظر بر امر حمل و نقل جاده ای در جمهوری اسلامی ایران سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور که تابع وزارت راه و ترابری است می باشد . وظائف عمده  این سازمان اداره امور حمل و نقل جاده ای و شرکت های فعال در این امر در کشور و تدوین مقررات و آئین نامه ای مربوطه می باشد.

سازمان ناظر در سطح بین المللی اتحادیه حمل و نقل بین المللی جاده ای IRU می باشد که از سازمان های تابعه سازمان ملل متحد محسوب می شود و وظائفی مشابه سازمان های بین المللی در امر حمل و نقل جاده ای دارد .

۴-۱ حمل و نقل با راه آهن :در مورد حمل و نقل با راه اهن در حال حاضر تفکیکی بین سازمان ناظر و سازمان حمل کننده راه آهن در کشور وجود ندارد و سازمان راه آهن جمهوری اسلامی ایران هر دو وظیفه را بعهده دارد .

در سطح بین المللی سازمان واحد خاصی در امر حمل و نقل راه اهن وجود ندارد بلکه امور بوسیله سازمان های مختلفی مانند سازمان های ذیل انجام می گیرد:

–            سازمان جهانی راه آهن ها UIC که استانداردهای راه آهن را تدوین و به راه آهن ها ابلاغ می نماید .

–            سازمان ناظر بر اجرای کنوانسیون COTIF در اروپای غربی و خاورمیانه OTIF می باشد .

–            سازمان ناظر بر اجرای کنوانسیون SMGS در اروپای شرقی و کشورهای CIS سازمان OSJD می باشد .

۲.         موسسات خدماتی تخصصی :شرکت هایی هستند که هریک در محدوده ای خاص به ارائه خدمات تخصصی در کار حمل و نقل می پردازند .مهم ترین این نوع موسسات عبارتند از:

شرکت های بازرسی: که عمده فعالیت آنان این است که وضعیت فنی و رده بندی وسائل حمل را انجام داده و بعضاً از طرف خریدار کالا را در مبدا مورد بازرسی کمی و کیفی قرار می دهنند و مطابقت آن با اسناد (قرارداد خرید- اعتبار اسنادی-پروفرما و غیره ) را تائید می نمایند . گوتهینامه های صادره توسط این گونه موسسات از مهم ترین اسناد تجاری بشمار می روند و فعالیت این گونه شرکت ها  از طرف مراجع ذیصلاح مورد کنترل قرار می گیرد تا اولاً از تخصص و دانش لازم برخوردار باشند و ثانیاً اعتبار لازم را در جهت تضمین گواهی های صادره داشته باشند.

شرکت های کارگزاری ترابری:این گونه موسسات مانند نمایندگی های کشتیرانی و آژانس های هوایی و کارگزاران گمرکی حسب مورد به نمایندگی از طرف متصدیان حمل و یا تجار و فرستندگان کالا عمل می نمایند و فعالیت آنان عمدتاً ارائه خدمات خاص محلی است.

شرکت های تخلیه و بارگیری :این موسسات که اغلب با نام Companies Stevedoring شناخته می شود ارائه خدمات تخلیه و بارگیری کالا و گاهی خدمات دیگر مانند انبارداری ، بارشماری ، خنکاری، دوبه کاری، بسته بندی و فعالیت هاطی از این قبیل را به عهده می گیرند .عمده فعالیت این گونه شرکت ها در بنادر و مبادی ورود و خروج کالا می باشد .

متصدطان خدمات خاص :در مبادی ورود و خروج کالا اغلب علاوه بر فعالیت های تخلیه و بارگیری و انبارداری و مشابه آن ارائه خدمات عملطاتی و فنی دیگری نیز ضرورت می یابند که از این گروه به فعالیت های یدک کشی در بنادر و یا خدمات کارگاهی ، نعمیرات و شستشوی کانتینرها می توان اشاره نمود.

۳.         موسسات خدمات عمومی :این گروه موسساتی هستند که به طور مستقل عمل می کنند و بخشی از فعالیت  آنان در رابطه با نیازهای حمل و نقل انجام می شود از این میان می توان به فعالیت بانک ها در رابطه با اعتبارات اسنادی و عامل اصلی در پرداخت های تجاری و همچنین شرکت های بیمه در رابطه با بیمه های حمل و نقل و بالاخره به  فعالیت موسسات حقوقی و هیئت ها و دیوان های داوری اشاره نمود.

معادل فارسی واژه فورواردر

در اینجا مناسب است بخشی در مورد واژه فورواردر به عمل آید. فورواردر یک لغت خارجی است و بهتر است واژه فارسی مناسبی جایگزین آن گردد . در چاپ دوم کتاب برسر معادل واژه فارسی فورواردر بحث مفصلی به عمل آمد و از صاحب نظران نیز نظرخواهی شد و لغات متعددی مانند کارگزار ، حق العمل .کار حمل و نقل ، متصدی حمل ، مدیر حمل و نقل ، حمل گستر و فرابر مطرح گردید که بعضی از آن ها به علت نامانوس بودن و بعضی دیگر به علت داشتن معانی دیگر مورد استفاده واقع نشد .دراین رابطه فرهنگستان ادب فارسی موضوع را تحت بررسی قرار داده که لغت مناسب جهت این مفهوم ارائه خواهد نمود.

در پایان قرن نوزدهم توسعه صنایع اتومبیل سازی و ساخت لوکومتیوهای برقی باعث تحرک بطشتری در حمل و نقل و تجارت بین المللی گردید .(درسال ۱۸۷۶ Otto  اولطن موتور بنزینی را ور در سال ۱۸۸۵ Benzاولین اتومبیل را ساخت و اولین موتور دیزلی در سال ۱۸۹۷ ساخته شده ،) در این دوره اروپا به صورت مرکز ساخت کالاهای مصرفی درآمد و لذا نقش فورواردر در اروپا مهمتر از سایر نقاط دنیا گردید  . این امر باعث شد که فورواردرهای  اروپا بیشتر در نقش صادرکننده کالا عمل نمآیند . در این زمان به علت توسعه صنعت و تجارت در امریکا حرفه فورواردر ی در این قاره نیز توسعه چشمگیری پیدا نمود و ارتباط نزدیکی بین فورواردهای اروپا و امریکا در زمینه آموزش های حرفه ای و همکاری مشترک بعمل آمد .در این ایام اتحادیه فورواردها در شهر لایپزیک در ۱۹ ژانویه ۱۸۸۰ برگزار گردید.

در سایر قاره ها فورواردها عمدتاً در امر واردات فعالیت می کردند و بیشتر حالت عامل دریافت Receiving Agent  و حق العمل کار گمرک Customer Broker را داشتند . به همان نسبتی که کشورهای در حال توسعه در صنعت پیشرفت نمودند و محصولات صنعتی تولید  و صادر کردند ، فورواردها نیز در این کشور ها در امر صادرات فعال شدند و نقش یک فورواردر واقعی را بازی کردند اطن روند ابتدا در کشورهای آسیای شرقی و امریکای جنوبی شروع شد .در ابتدای قرن بیستم با ایجاد و توسعه حمل و نقل هوایی حمل بار به وسیله هواپیما شروع شد و بعد از جنگ جهانی اول در دهه های بیست و سی این قرن توسعه بیشتری پیدا نمود . حادثه مهمی که در فاصله بین دو جنگ جهانی به وقوع پیوست ، همکاری بیطططشتر بین فورواردها در سطح بین المللی بود که منجر به تشکیل فدراسیون بین المللی انجمن های فورواردها FIATA در ۳۱ می ۱۹۲۶ با شرکت کمیته های ملی فورواردها از ۱۶ کشور در شهر وین گردید.

در طول جنگ جهانی دوم توسعه فعالیت فورواردها متوقف گردید ولی بعد از جنگ حمل و نقل هوایی رشد و توسعه چشمگیری یافت  وشرکتهای هوایی برنامه های منظم حمل بار ایجاد نمودند . موضوع مهم دیگر در این دوره رشد و توسعه چشمگطر حمل و نقل جاده ای بود که در قرن  گذشته در مقابل راه آهن به زانو در آمده بود .این رونق تا به امروز نیز ادامه دارد و در این رابطه فورواردر نقش به سزایی ایفا نموده است.

استفاده از کانتینر

استفاده از کانتینر Container پدیده جدید دیگر این سال ها می باشد . کانتینرهای استاندارد از سال ۱۹۶۵ به بعد مورد استفاده قرار گرفتند ، این امر باعث کاهش هزینه حمل منجمله هزینه بسته بندی گردید .استفاده از کانتیریکی از ابزار عمده کار فورواردها محسوب شده  و با استفاده از این وسیله حمل مطمئن که حمل از محل تولید به محل مصرف Door to Door را ممکن می سازد و در حقیقت فورواردرنقش واقعی خود را به نمایش گذارد.

امروزه حدود ۷۰ الی ۸۰ درصد کالاهایی که کانتینر حمل می گردد به وسیله فورواردها انجام می گیرد . استفاده از کانتینر مزیت های ذیل را در بر دارد:

–            جلوگیری از شکستگی ، پاره شدن ریزش،… و سرقت کالا

–            کم شدن هزینه های بسته بندی و تخلطه و بارگیری

–            حمل شدن محموله به صورت یکجا

–            حمل از محل تولید به محل مصرف

–            سرعت بیشتر در امر تخلطه و بارگیری کالا

فورواردر بعد از دهه پنجاه

از دهه پنجاه به بعد به علل زیر فورواردر ها نقش مهم تری پیدا کردند و خدمات خود را در سطح وسیع تری ارائه نمودند :

–            افزایش تولید کالاهای مصرفی و احتیاج به حمل و نقل سریع آنها به محل مصرف که مستلزم پایین آمدن هزینه حمل و نقل می باشد باعث گردید که فورواردها پا را جلو گذاشته و وارد مرحله طراحی حمل و نقل شوند تا کالا سریع تر و ارزان تر به مقصد برسد.

–            با متنوع شدن کالاها به وسیله تولید کنندگان در جهت رقابت بایکدیگر فورواردرها هم خدمات خود را متنوع تر نمودند .

–            پیروی از شعار اینکه انتقال کالا از مبدا به مقصد به وسیله یک سازمان با تاکید برسرعت و ایمنی بیشتر انجام گیرد ، فورواردرها را در زمینه ارائه خدمات خود فعال تر نمود.

–            با توجه به پیشرفت های فوق که باعث رشد و توسعه فعالیتها ی فورواردرگردید ، نیازهای صاحبان کالا نیز در روند رشد و فعالیت فورواردرها تاثیر اساسی داشته است . صاحبان کالا همواره دنبال راه حلی بودند که بتوانند بدون افزایش هزینه حمل ، درمدت  زمان معقول کالای خود را به مقصد برسانند همچنین دنبال شخصی بوده اند که بتوانند در مورد اسناد و چگونگی صدور آنها نظر مشورتی و راهنمایی های لازم را ارائه بنماطند . زمانی که باید کالا در یک مسیر طولانی و با چند وسیله مختلف حمل شود صاحب کالا می بایست ریسک و مشکلات بیشتری را تحمل نماید و هزینه بیشتری بپردازد .به وضوح احساس می شد که صاحبان کالا قدرت چانه زدن زیادی با صاحبان وسیله حل کند .

توسعه حمل و نقل ترکیبی

توسعه حمل و نقل ترکیبی که ناشی از پیشرفت ها ی فوق الذکر می باشد عملاً نقش متصدی حمل و نقل ترکیبی multimodal Transport Operator  را به عهده فورواردر گذشته است . صاحبان کالا در بسیاری از کشورها امروزه دنبال سازمانی هستند که بتوانند کلیه خدمات مربوط به جابه جایی کالا را total Logostic  package به آن ها ارائه کند (منظور از لجستیک در اینجا عبارت است از جابجایی کالا در فاصله زمانی و مکانی به نحوی که ارزش افزوده اقتصادی مناسبی به مواد اولیه یا کالای ساخته شده بدهد)، صاحبان کالا بدین وسیله خود را از تمام مشکلات مربوطه فارغ می سازند . کالای خود ار در مبدا برای فورواردر احتیاج به داشتن اطلاعاات کافی و مدیریت قوی و حرفه ای دارد . داشتن چنی« اطلاعاتی امروزه با استفاده از سیستم های کامپیوتری EDI برای فورواردرها گردیده است .

نقش سیستم های الکترونیک در رشد و توسعه فورواردرها در سال های اخیر چشمگیر بوده و این امکان را که بتوانند سریعاً به تمام اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کند در اختیار آنها قرارداده است .سیستم های نرم افزار متعددی امروزه در دنیا بوجود آمده است که اطلاعات لازم را در اختیار فورواردرها در تمام جهان قرار می دهد . در زمینه سخت افزار نیز همکاری های لازم در سطح بین المللی و از طریق سازمان فیاتا به عمل می آید.

آخرین وضعیت فورواردر و آینده آن در جهان

در بیست سال گذشته نقش فورواردر تغییر زیادی کرده است و فورواردر دیگر تنها عامل دریافت نیست که تواماً نمایندگی چند حمل کننده را داشته باشد بلکه با هدف به حداقل رساندن هزینه حمل اقدام به صدور بارنامه واحد و قابل معامله می نماید که برای تمام مسیر حمل نافذ است و در بانک های بینالمللی مورد عمل قرار می گیرد . فورواردر ها از طریق سازمان فیاتا و سایر اتحادیه های بینالمللی مربوزه در پی ایجاد جایگاه بایسته خود در سطح بین المللی می باشند .فورواردر ها با استفاده از امکانات کامپیوتری در آینده به اطلاعات بیشتری دسترسی پیدا می کنند و در نتیجه با کارایی بیشتر وظایف خود را انچام خواهند داد.

اخیراً فعالیت فورواردرها در زمینه توزیع کالا به حد بالایی رسیده است . این نقش در آینده نیز گسترده تر خواهد شد به این نحو که نگهداری و کنترل انبار مشتریان را به عهده می گیرند و در موعد مقرر کالاهای مورد نیاز را به آنها تحویل می دهند .امروزه کار توزیع صنایع غذایی ، سردخانه ها ، منسوجات، لوازم یدکی و غیره به فورواردرها سپرده شده است که برنامه ریزی حمل از انبار تا بازار مصرف و حتی ویترین مغازه ها را انجام می دهند.

دیگر از فعالیت هایی که فورواردرها مشغول ان هستند موضوع JIT-Just in timeمی باشد. این ایده بر این مبنی است که تنها هدف جابجایی کالا به نحو احسن نیست بلکه بموقع رساندن کالا نیز اصل مهمی بحساب می آید . در این رابطه خریدار کالا به جای سفارش کالا به تولید کننده نیاز های خود را به فورواردر عنوان می نماید و فورواردر کالاهای مورد نیاز او را به موقع به او تحویل می دهد .این سیستم باعث کاهش هزینه انبارداری و هزینه فرصت از دست رفته نگهداری کالا در انبار می شود و خرطدار را مطمئن می نماید که راس موعد مقرر کالا در اختیاز او خواهد بود.

اروپای متحد با ایجاد بازار واحد اروپایی باعث از دست رفتن هزاران شغل در گمرک و نقاط ورودی و خروجی کالا در اروپا گردیده است .این امر اثر مهمی بروضعیت فورواردر ها خواهد داشت .تنها راه حلی که در مقابل فورواردرها قرار دارد ، ادغام در یکدیگر و تشکیل موسسات بزرگ فورواردری می باشد که بدین وسیله بتوانند بر این مشکل غلبه نمایند.

با توجه به موارد فوق و پیشرفت تکنولوژی و تجارت بین الملل به نظر می رسد که فورواردر در آینده جایگاه مناسب تری پیدا کرده و نقش مهم تری در حمل و نقل بین المللی لیفا خواهد کرد.


قرارداد حمل 
Contract of Carriage :

قراردادی است که چگونگی حمل کالا را مشخص می کند و در مواردی که مسئولیت حمل به عهده فروشنده است به وسیله فروشنده و براساس شرایط قرارداد فروش با حمل کننده منعقد می گردد ، مبنی بر اینکه کالا را در مقصد مشخصی به خریدار تحویل دهد.انعقاد قرارداد حمل بسگی کامل به شرایط خرید دارد و شرایط خرید مشخص می نماید که حمل به عهده خریدار است یا فروشنده ، به عبارت دیگر کدام یک می باستی قرارداد حمل را منعقد نمایند .در قرارداد حمل معمولاً موارد ذیل درج می گردد:

-مشخصات طرفین قرارداد

– موضوع قرارداد که عبارت است از حمل کالا با ذکر مشخصات آن

– تعهدات فورواردر یا حمل کننده

– تعهدات صاحب کالا

– نعیین برنامه حمل شامل زمان بندی مربوطه و مسیر حمل

– نحوه پرداخت بهای قرارداد

-چگونگی حمل کالا ، آیا حمل به دفعات و حمل از یک وسیله حمل به وسیله حمل دیگر مجاز است یا خیر؟

– ضمانت اجرای قرارداد و ضمانت نامه های مورد لزوم

– نوع بیمه و مبلغ آن

– سایر شرایط شامل فورس ماژور ،نحوه حل اختلاف و غیره

– مدت اجرای قرارداد

قرارداد بیمه Contract of Insurance

در قرارداد بیمه چگونگی پوشش بیمه ای در مقابل ریسک های مربوطه مشخص می گردد . در این مورد نیز مسئولیت انعقاد قرارداد بستگی به شرایط خرید دارد.

اصطلاحات تجاری

همان طور که عنوان شد انعقاد قرارداد خرید احتیاج به مشخص شدن شرایط خرید دارد که در گذشته این شرایط براساس عرف محل تعیین می کردید . با گسترش و توسعه تجارت بین المللی احتیاج به شرایط مشخص ومدونی بوجود آمد که این امر به وسیله اتاق بازرگانی بین المللی در سال ۱۹۳۶ تدوین شد و incoterms  نام گرفت . آخرین تجدید نظر در این در این مجموعه در سال ۱۹۹۰ به عمل آمده و آنچه امروزه مورد استفاده قرار می گیرد ، این مجموعه می باشد .

اهداف اینکوترمز Incoterms

۱.                   1.                       هدف عمده اینکوترمز عبارت است از ایجاد یک سلسله مقررات در رابطه با اصطلاحات مورد استفاده در تجارت بین المللی به نحوی که برای هر اصطلاح مفهوم مشخصی وجود داشته باشد .

۲.                   2.                       تفاوت در تفسیر اصطلاحات مورد استفاده در تجارت بین المللی در کشورهای مختلفی و سیستم های تجاری متفاوت همواره یکی از علل ایجاد اختلاف بین تجار در سطح بین الملل بوده است .مقررات اینکوترمز با تعاریف استاندارد و یکسانی که از این اصطلاحات به عمل آورده به یکی از اهداف عمده خود که همانا استاندادر نمودن  این اصطلاحات در سطح بین المللی می باشد دست یافته است .

۳.                   3.                       اشکالات عمده ای همواره صادر کنندگان و وارد کنندگان با آن مواجه بوده اند شامل سه دسته به شرح ذیل می باشد:

–          –            قانون کدام کشور حاکم بر اختلافات است؟

–          –            مشکلات ناشی از داشتن اطلاعات نامناسب.

–          –            مشکلات ناشی از تفسیرهای مختلف در مورد اصطلاحات مورد استفاده.

استفاده از اینکوترمز مشکلات فوق زا تا حد زیادی تقلیل داده است .به طور کلی با استفاده از اینکوترمز می توان به سئوالات ذیل در مورد هر معامله پاسخ داد:

–          –            چه کسی بایدترتیب حمل کالا را بدهد؟

–          –            پرداخت هزینه حمل به عهده کیست؟

–          –            انتقال ریسک در چه نقطه ای صورت می پذیرد؟

–          –            مسئولیت خریدار و فروشنده تا چه میزان است؟

–          –            مطمئن ترین روش کدام است تا معامله به نحو بهتر انجام گیرد ؟

اهمیت استفاده از اینکوترمز برای طرفین معامله:

یکنواختی – با استفاده از مقررات اینکوترمز طرفین مقررات یکنواختی را می پذیرندو تفسیرهای مختلف حقوق محلی خود را در نظر نمی گیرند.

اطمینان-طرفین با اطمینان کامل مبنی بر اینکه طرف مقابل چه تعهداتی دارد وارد معامله می شوند .همچنین مشخص می گردد هر کدام چه مدارکی را باید تهیه و چه مدارکی را باید دریافت نمایند.

انعطاف- مقررات اینکوترمز همواره با پیشرفت مخابرات و حمل و نقل مورد بررسی قرار می گیرد و در مواقع لازم در مفاد آن تجدید نظر می شود.

تعیین حقوق  و وظایف طرفین معامله- با استفاده از اینکوترمز نحوه تحویل و تحول کالا ، نقطه انتقال ریسک ، نحوه توزیع هزینه ها و چگونگی حمل کالا کاملاً مشخص می شود و طرفین از وظایف خود در این موارد دقیقاً با اطلاع می باشند.

اسناد تجاری و حمل

در اینجا لازم است اشاره مختصری به اسناد تجاری به عمل آید.در معاملات تجاری عموماً اسنادی به شرح ذیل صادر می گردد:

سیاهه تجاری Commercial invoice  

سیاهه تجارتی سندی است که فروشنده کالا به نام خریدار صادر و همواره سایر اسناد برای او ارسال می نماید ، این سند دال بر حصول توافق بین خریدار و فروشنده نسبت به معامله معینی است که حاوی اطلاعات ذیل می باشد :

–          –            نام و آدرس فروشنده

–          –            نام و آدرس خریدار

–          –            مبدا و مقصد کالا

–          –            شرایط تحویل کالا

–          –            نوع کالا و مشخصات آن

–          –            نوع و تعداد بسته بندی

–          –            قیمت واحد کالا

 سیاهه تجاری اداری انواع ذیل می باشد:

سیاهه گواهی شده Certified Invoice

سیاهه ای است که بوسیله مقامی ذیصلاح مانند اتاق بازرگانی محل تائید شده باشد . در صورتی که ارزش کالا مورد تائید قرار گیرد Certificate of Value نامیده می شود .

سیاهه کنسولی Consular Invoice

سیاهه ای است که مورد تایید مقامات کنسولی کشور خریدار قرار می گیرد تا مشخص شود کالای مذکور قانوناً اجازه ورود به کشور را دارد .

پیش فاکتور Proforma Invoice

سیاهه اولیه ای است که قبل از انجام معامله از طرف فروشنده صادر می شود و مشخصات کالا و مظنه آن را عنوان می نماید . پیش فاکتور پیشنهاد قطعی فروشنده در مورد فروش کالا با قیمت عنوان شده ظرف مدت معینی می باشد.

گواهی مبداCertificate of origin

سندی است که توسط فروشنده صادر می شود و در آن کشور سازنده کالا مشخص و مورد تائید قرار می گیرد و معمولاً توسط اتاق بازرگانی کشور مربوط تائید می شود.

صورت بسته بندی Packing List

اگر کالا بسته بندی باشد صورت بسته بندی مورد احتیاج است در این صورت مشخصات کالا و تعداد بسته ها ذکر می شود تا موجب سهولت در کار گمرک گردد.

گواهی بازرسی Inspection Certificate

این گواهی توسط موسسات بازرسی کننده که کالا را از نظر کمی و کیفی بازرسی می کنند صادر می گردد . خریداران جهت جلوگیری از ضرر و زیان تقاضای بازرسی کالا را به وسیله موسسات مستقل می نمایند که یکی از اسناد مورد لزوم بازرسی این موسسات می باشد.

بارنامه Bill of Lading

مهمترین سند حمل بارنامه می باشد .((بارنامه سندی است دال بر عقد قرارداد حمل ، که حمل کننده یا نماینده وی پس از دریافت کالا برای حمل آن از یک نقطه (مبدا محل) به نقطه دیگر( مقصد حمل ) با وسیله حمل مورد توافق (کشتی ، کامیون، راه آهن ، هواپیما، و یا ترکیبی از آنها) در مقابل کرایه حمل مشخص صادر می نماید)).مهمترین ویژگی بارنامه این است که می تواند قابل انتقال باشد و به عنوان سند مالکیت محسوب گردد ، اگر این ویژگی را نداشته باشد راه نامه Waybill نامیده می شود .بارنامه حاوی اطلاعات ذیل می باشد:

–          –            شماره بارنامه

–          –            نام و آدرس فرستننده و گیرنده کالا

–          –            نام یا شماره وسیله حمل ، شماره سفر یا شماره پرواز

–          –            نام مبدا بارگیری کالا و مقصد تحویل کالا

–          –            مشخصات و تعداد بسته های کالا

–          –            شرح ، وزن و ابعاد کالا

–          –            نحوه پرداخت کرایه حمل (پیش پرداخت یا پرداخت در مقصد)

–          –            تعداد نسخ اصلی صادر شده

–          –            تاریخ حمل و ناریخ صدور بارنامه

–          –            امضا حمل کننده یا نماینده مجاز وی

 بارنامه معتبر دارای ویژگی های ذیل می باشد:

–          –            می بایستی در نسخ کامل Full Set صادر شود.

–          –            بدون قید و شرط Clean Bill of Lading باشد .

–          –            بارنامه بایستی حاکی از بارگیری کالا برروی وسایط حمل On Board باشد.

–          –            بارنامه ممکن است به حواله کرد To The OrderOf صادر شود

–          –            نحوه پرداخت کرایه حمل باید در بارنامه قید گردد.

–          –            تاریخ صدور بارنامه و سایر اسناد حمل باید پس از تاریخ گشایش و ابلاغ اعتبار باشد.

نویسنده نوشته: امیر قائدی حیدری

هیچ اگر سایه پذیرد من همان سایه هیچم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شاید دوست داشته باشید

خروج انگلستان از اتحادیه اروپا

برکسیت(Brexit) و اثرات آن بر صنعت کشتیرانی انگلستان

در ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶ ، اکثریت ۵۱.۹ درصد از رای

layday or laytime

رواماندیا بازه زمانی مجاز (Laytime or Layday)

در حمل و نقل تجاری ، رواماند(Laytime or Layday) مدت

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها

    بایگانی میلادی