در این صفحه پیوندهایی مرتبط با موضوعات وبلاگ که مفید تشخیص داده شده است قرار داده می شود.

۱- Container HandBook

در این سایت اطلاعات بسیار مفید در مورد کانتینر می توانید بدست بیاورید.البته سایت به دو زبان انگلیسی و آلمانی می باشد.

۲- World Shipping

۳-Future Learn

۴-freightquote

۵-shippingknowledge

۶-morethanshipping

۷- ماهنامه پیام دریا

۸- ماهنامه بندر و دریا

۹- ماهنامه صنعت حمل ونقل

۱۰- حمل ونقل بین المللی

۱۱- maritimeknowhow

۱۲- tradefinanceglobal

۱۳- logisticsglossary

۱۴- lawexplores

۱۵- slideplayer

۱۶- marineinsight