تبلیغات
SeaTrade & Transport - مطالب منابع انسانی
شنبه 2 خرداد 1388  07:59 ب.ظ    ویرایش: - -

بر طبق آمار کلوب P&I  انگلستان هزینه های اشتباهات انسانی در هر سال 541 میلیون دلار است. طبق تجزیه و تحلیل آنها بر روی 6091 دعاوی با ارزش بیش از 100 میلیون دلار، که در طول 15 سال صورت گرفته ، 62 درصد این زیانها مربوط به عامل انسانی است.در فعالیت پیشگیرانه آنها از ضرر و زیانها، کلوب  تاکید بیشتری را روی ریشه ی این عوامل در رابطه با صدمات انسانی و دیگر حوادث، انجام داده است. آنها فهمیدند که اغلب محققان اشخاص را عامل بیشتر تصادفات می دانند(عامل آشکار یا (active failures ، بدون اینکه عوامل ریشه ای را مد نظر قرار دهند. (عوامل پنهان یا (latent failures.

کلوب اظهار می کند که عوامل ریشه ای یا پنهان(latent failures)  اغلب از تصمیم گیری لایه های بالاتر ناشی می شوند و این اشتباهات را در یک یا چند مورد از 11 طبقه زیر می توان قرار داد:

1-      رویه ها Procedures

2-      سخت افزار Hardware

3-      طراحی     Design

4-      مدیریت نگهداری  Maintenance Management

5-      شرایط تحمیل کننده اشتباه  Error Enforcing Conditions

6-      Housekeeping

7-      اهداف ناسازگار  Incompatible goals

8-      ارتباطات    Communication

9-      سازمان یا تشکیلات  organization

10-   آموزش    Training

11-     Defences

 

 

جای تعجب نیست که هر یک از این طبقات دربرگیرنده عامل انسانی هم است!

یک ابتکار عالی در یکی از بخش های کلوب P & I  انگلستان، تولید یک ویدئو با عنوان " جایی برای اشتباه نیست" می باشد که بطور وسیعتری به علل تصادفات دریایی پرداخته است. در این ویدئو بطور گسترده تری هشدارهایی فراتر از دلایل مستقیم و نزدیک برای تصادفات، و کمبود در رویه ها و فعالیتهایی که ممکن است به وقوع حوادث کمک کند عنوان شده است.

Karl Lumbers  مدیر پیشگیری از خسارات کلوب می گوید " ما باید جلوی اتفاق بعدی را بگیریم نه آخرین آنها را." عوامل پنهان تهدیدات بزرگتری می باشند چرا که آنها شرایطی را بوجود می آورند که  در آن تصادفات محتمل تر و جدی تر می باشند.

 

   


نظرات()  
  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •   

SeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است