تبلیغات
SeaTrade & Transport - مطالب تاریخ دریانوردی
یکشنبه 16 اسفند 1388  01:13 ب.ظ    ویرایش: - -

تصویر کشتی قدیمی

مستعمره سازی جهان توسط اروپا كه در سده پانزدهم آغاز شد، به دست یك نابغه مصمم پرتغالی به نام "هانری دریانورد" امیر پرتغال، بنیان گذاشته شد.
این مرد، كه هیچگاه به درون یك كشتی پا نگذاشت،(گذشته از یك لشكركشی كوتاه نظامی)، هیچ كتاب یا یاداشت روزانه ای از خود برجای نگذاشته است ولی از قدرتش به عنوان امیر یا شاهزاده نَسَبی و درآمدش در مقام استاد اعظم فرقه مسیح برای كاوش در اقیانوس تاریكی ناشناخته- اقیانوس اطلس- و ساحل غربی قاره آفریقا استفاده كرد.
او از ستاد فرماندهی اش در "ساگریش"، بندری تك افتاده در راس جنوبی پرتغال، هیئت های بی شماری را برای كاوش در دریاها اعزام كرد.

ادامه مطلب


   


نظرات()  
  • کل صفحات:4  
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  •   

SeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است