تبلیغات
SeaTrade & Transport - مطالب محیط زیست دریایی
یکشنبه 9 آبان 1389  10:24 ق.ظ    ویرایش: پنجشنبه 19 خرداد 1390 12:41 ب.ظ


رنگ زدن كشتی

مقررات و آلودگی های دریایی مربوط به رنگ های به كار رفته در كشتی ها یك مسئله مهم است در واقع تكنیكهای جدید رو به جهتی پیش می روند كه با كمترین هزینه از مواد طبیعی جهت جلوگیری از چسبیدن موجودات به كشتی استفاده كنند، در حالی كه این مواد از رنگ های استفاده شده روی كشتی به درون آب نفوذ نكنند و موجب آلودگی نشوند این سؤال که چگونه می توان اکثر مواد شیمیایی را بطورغیر مخرب برای محیط زیست ساخت؟ یك عامل مهم در توسعه تكنولوژی جهت محافظت از محیط زیست جهانی است.

ادامه مطلب   


نظرات()  
دوشنبه 28 دی 1388  11:26 ب.ظ    ویرایش: - -

دریای كاسپین

دریای خزر یکی از بزرگترین آبگیرهای جهان است که دارای ثروت های طبیعی عظیمی همانند هیدروکربن ها و 90 درصد ذخایر ماهی با ارزشی بنام خاویار است .
از نقطه نظر سلامت محیط زیست، دریای خزر در یک گستره آسیب پذیر قرار گرفته استبه طوری که در منطقه پر تنشی میان مدیترانه، دریای سیاه، قفقاز شمالی و قفقاز جنوبی و آسیای میانه و مرکزی قرار دارد.
هدف ما در این نوشتار مطالعه و تجزیه و تحلیل قوانین و مقررات بین المللی سلامت محیط زیست دریای خزر با لحاظ موارد زیر است:
• تجزیه و تحلیل مشکلات محیطی در اکوسیستم دریای خزر
•روشن سازی مشکلات بین المللی در رابطه با تضمین و مراقبت از سلامت محیط زیست دریای خزر
•مطالعه شرایط قبلی و دستورالعمل های ممکن توسعه، برای بهبود و ارتقای روابط بین الملل در حوزه سلامت محیط زیست دریای خزر .

ادامه مقاله

   


نظرات()  

SeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است