تبلیغات
SeaTrade & Transport - مطالب ایمنی
پنجشنبه 13 فروردین 1388  07:57 ب.ظ    ویرایش: - -

در باربری کالا آنچه بسیار اهمیت دارد این واقعیت است که محموله تا چه حد و اندازه ایی در معرض خطرات حمل و نقل دریایی قرار دارد. از اولین سالهای پیدایش حمل و نقل همیشه کالاهایی وجود داشته که بیشتر از بقیه کالاها در معرض خطر قرار داشته اند و به همین دلیل در اولین شرایط بیمه باربری نوشته شده که بنام"Memorandum" معروف است آمده است که که غلات ،ماهی ،نمک،میوه،آرد و دانه ها در معرض خطر خسارت کلی قرار دارند در حالی که شکر، تنباکو،پوست،کنف،بذرک،کمتر در معرض خطرات خاص قرار دارند.

همانطور که اطلاع دارید بسیاری از کالاها در معرض خطرات خاصی قرار دارند مانند ذغال سنگ که دچار "خطرات خود سوزی"(Spontaneous Combustion) می شود.در مورد سایر کالاها ممکن است  حرارت(Heating)، تخمیر(Fermention)، کپک زدگی(Mould)، و یا زنگ گیاهی(Mildew) بوجود آید.

بسیاری از کالاها در معرض تعرق قرار دارند ٬ خصوصا اگر نحوه حمل و نقل آن مناسب نباشد.بسیاری از غلات اگر بلافاصله پس از برداشت در انبارهای کشتی انبار شوند دچار خطر تعرق شده و نه تنها به خود آسیب می رسانند بلکه تعرق و رطوبت حاصله باعث  بروز صدمه و زیان به کالاهای دیگر هم می گردد.

سیب اگر در شرایط خوب و مناسب حمل نگردد گاز (CO2)آزاد می کند که چنانچه تهویه کشتی و انبارهای آن به خوبی صورت نگیرد باعث بروز لکه های قرمز و قهو ه ای بر روی سیب گردیده و آن را فاسد می کند.

بعضی از کالاها رطوبت را از خارج از محیط جذب کرده و باعث بروز خسارات بسیار زیادی می شوند.بسیاری از کالاها در طول سفر به حجم آنها افزوده می شود که حتی می تواند باعث آسیب جدی به بدنه کشتی شود که غلات از نمونه این گونه کالاها به حساب می آید.

بسیاری از از کالاها که حامل مقادیر متنابعی رطوبت هستند در معرض«خود سوزی»قرار می گیرند٬ علی الخصوص اگر در مجاورت روغن قرار بگیرند.به هر حال با توجه به گوناگونی کالاهایی که همه روزه در جهان از نقطه ایی به نقطه ای دیگر منتقل می شود٬ باید این گونه کالاها را شناخت و مراقبت بیشتری به عمل اورد.

حمل و نقل کالای خطرناک

حمل و نقل کالای خطرناک تابع قوانین و مقررات خاصی است که هر چند مدت یک بار مورد تجدید نظر قرار می گیرد و اصولا تابع«قوانین و مقررات ایمنی حیات»(Safety of life at sea convention)در دریا می باشد٬ که به منظور انطباق این گونه کالا با این مقررات آنها را به دسته بندی های متفاوتی تقسیم نموده اند که عبارتند از:

۱-مواد منفجره

۲-گازهای فشرده و حل شده

۳-مواد خطرناکی که در مجاورت هوا و یا آب عکس العمل نشان می دهند.

۴-مواد سمی

در بسیار از موارد حمل و نقل این کالاها خطرات دیگری را نه تنها در مورد خود کالا ایجاد می نماید بلکه باعث صدمه به کالای مجاور هم می گردد.اصولا این گونه کالاها ضمن اینکه ممکن است به کالای مجاور صدمه وارد نمایند در معرض خطرات خاصی هم قرار دارند به همین علت باید وضعیت اینگونه کالاها را شناخت و با فعل و انفعالات شیمیائی آنها آشنا شد تا با آگاهی بیشتر درصد ریسک را پایین آورد.

   


نظرات()  

SeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است