در این قسمت قرار است فایل های مفید و یا کتاب هایی که در حوزه دریا، دریانوری، حمل ونقل و... دارم برای استفاده خوانندگان این وبلاگ بارگذاری کنم.

 

بیمه و حقوق

1- تعهدات بیمه گر و بیمه گذار در حقوق و بیمه دریایی

2- تروریسم دریایی امنیت دریا و مسئولیت دولتهاSeaTrade & Transport

زكات علم آموختن آن به دیگران است