حمل ونقل

ترابری چیست؟

شیوه‌ها، ترکیبی از شبکه‌ها، وسایل نقلیه، و بهره‌برداری، و شامل پیاده رفتن، سامانه خودرو/بزرگراه، ریلی، و ترابری دریایی (کشتی‌ها، راه‌های آبی، و کنترل شدآمد هوایی) هستند.

بانک

ضعفهای نظام بانکی و بازارهای مالی کشور در حمایت از صنایع دریایی

بعضی از پروژه های صنایع دریایی درکشورنیازبه حمایت مالی چند صد میلیون دلاری دارند که هیچیک ازبانک‌های کشور حاضر به فاینانس کردن این مبالغ نیستند و اصلاً در سیستم بانکی کشور، این میزان گردش پولی وجود ندارد . اگر بانک‌ ها بخواهند در پروژه های صنایع دریایی سرمایه گذاری کنند ، از آنجا که سرمایه گذاری در این صنعت را دارای ریسک بالایی میدانند ، باید ازسود آور بودن پروژه اطمینان کامل حاصل کنند و به همین دلیل خواهان تضمینهای خاصی هستند . حتی دربرخی موارد ، تضمین وزارت صنایع، شرط فاینانس کردن پروژه ها عنوان می شود.

گمرک

مشکلات گمرکات منطقه در صادرات غیر نفتی

پاره ای از مشکلات گمرک را باید در موانع سیستم اداری کشور جستجو کرد ، این نوع مشکلات آنهایی هستند که کلیه سازمانها از نظر تشکیلات ، بوروکراسی و مدیریت با آن روبه رو هستند . ولی برخی از مشکلات هستند که مربوط به خود گمرکات است و تا حدودی در قالب تشکیلات موجود در گمرک می تواند رفع گردند .

حمل ونقل

فورواردر یا متصدی حمل و نقل

فورواردر شخصی است که حمل را طراحی نموده و از طرف خود یا از طرف شخص دیگری به عنوان اصیل نه به عنوان نماینده (حمل کننده یا صاحب کالا) قرارداد حمل را با قبول مسئولیت به انجام می رساند . فورواردر بارنامه خود را صادر نموده و مسئولیت حمل را از مبدا تا مقصد به عهده می گیرد.

آخرین دیدگاه‌ها

    دسته‌ها

    بایگانی میلادی